International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 3 Page(s): 192-195
t(12;21)(p13;q22) translokasyonu ve Near Tetraplodi Bulunan Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemili Bir Olgu Sunumu

Mutlu KARKUCAK1, Tahsin YAKUT1, Birol BAYTAN2, Tuna GULTEN1, A. Meral GUNES2

1Uludag University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics , Bursa, TURKEY
2Uludag University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, Bursa, TURKEY

Keywords: Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi, Near-Tetraplodi, t(12;21)
Pre- B Akut Lenfoblastik Lösemi tanısı konulan 11 yaşında erkek olguda, Floresans insitu hibridizasyon analizinde t(12;21)(p13;q22) translokasyonu ve near-tetraploidi beraber olduğu gösterilmiştir. Bazı çalışmalarda t(12;21)(p13;q22) translokasyonunun iyi prognostik etki oluşturduğu belirtmelerine rağmen near-tetraploidinin prognostik etkisi hakkında çok az bilgi vardır. Burada Pre-B Akut Lenfoblastik Lösemili olguda t(12;21)(p13;q22) translokasyonu ile birlikte near tetraplodi bulgularının birlikte etkisi tartışılmaktadır.