International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 2 (Special Issue) Page(s): 010-017
Kronik Myeloid Löseminin Uzun Dönem Tedavisi

Akif Selim YAVUZ

Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Istanbul, TURKEY

Keywords: Kronik miyeloid lösemi, Uzun süreli tedavi, Monitorizasyon
Selektif bir tirozin kinaz inhibitörü olan imatinib kronik miyeloid lösemi tedavisinde etkisini kanıtlamıştır. İmatinibe karşı gelişen direnç ve intolerans kronik miyeloid lösemide nilotinib ve dasatinib gibi ikinci jenerasyon tirozin kinaz inhibitörlerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Tirozin kinaz inhibitörlerinin hepsi kronik miyeloid lösemide kullanılan ilaçlardan daha üstün oldukları için, hastaların takip süreleri de uzamıştır. Bu ilaçlar komorbiditesi de olan hastalarda uzun süreli olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden kronik miyeloid lösemili hastaların monitorizasyonu hem tirozin kinaz inhibitörlerine yanıtı hem de bu ilaçların uzun dönemdeki etkilerini içermelidir.