International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 4 Page(s): 232-240
MİTOKONDRİAL DNA VE KANSER

AYŞEGÜL AYHAN1, AYSUN ÖZKAN1, KAYAHAN FIŞKIN1

Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ANTALYA

Keywords: mtdna, kanser, oksidatif hasar
Bir çok çalışma, kanser hücrelerinde mtDNA mutasyonlarının varlığını göstermiştir. Mitokondrial DNA (mtDNA) transkriptlerinin expresyonundaki değişiklikler de yine çeşitli kanser tiplerinde yeniden incelenmiştir. mtDNA'da oksidatif hasar seviyesi, nükleer DNA'dakinden en az 10 kat daha fazladır. mtDNA'daki bu yüksek seviyedeki oksidatif hasar ve mutasyonlar, mtDNA'nın oksidantların üretildiği iç mitokondrial membran yanında yer almasına, koruyucu histonların yokluğuna ve DNA tamir aktivitesinin eksikliğine bağlanabilir. Bu derlemede mtDNA hasarı ve kanser ilişkisi incelenmiştir.