International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 2 Page(s): 080-086
Bronkoskopik Biyopsi Öncesi ve Sonrasında Uygulanan Bronkoalveoler Lavajın Periferik Akciğer Kanseri Tanısına Katkısı

Dursun TATAR1, Ebru GUNES1, Ahmet E. ERBAYCU1, Nur YUCEL2, Huseyin HALILCOLAR1

1Dr Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Department of Pulmonary Diseases, Izmir, TURKEY
2Dr Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Department of Pathology, Izmir, TURKEY

Keywords: Akciğer kanseri, Bronkoalveoler lavaj, Bronkoskopi, Biopsi, Sitoloji, Histopatoloji
Periferik akciğer kanserinde fiberoptik bronkoskopi tekniğinin duyarlılığı %69’dur. Çalışmada, periferik akciğer kanserinde standart biyopsi yöntemlerinden önce ve sonra uygulanan bronkoalveolar lavaj (BAL)’ın teşhise katkısını değerlendirmek amaçlandı.

Radyolojik olarak periferik akciğer lezyonu ve normal bronkoskopik bulguları olan hastalar prospektif olarak çalışmaya alındı. Tüm hastalara standard biyopsi yöntemleri (forseps biyopsi, bronşiyal fırça, trans bronşiyal forseps biyopsi, trans bronşiyal iğne biyopsisi)’ne ek olarak BAL uygulandı. BAL diğer biyopsilerden önce (BAL 1) ve sonra (BAL 2) alındı.

Yaş ortalaması 61.9 yıl olan 30 erkek hasta alındı. Radyolojik olarak, 26 hastada periferik yerleşimli nodül veya kitle ve 4 hastada infiltratif görünümde tutulum mevcut idi. Sitoloji / histopatoloji 12 hastada adenokarsinom, 9’unda küçük hücreli dışı karsinom, 7’sinde squamöz hücreli karsinom ve 2’sinde küçük hücreli karsinom ile uyumlu idi. BAL sitolojisi 6 (%20) hastada pozitif idi. Teşhis, bir hastada BAL sitolojisi, 19’unda standart biyopsi prosedürleri ve 10’unda trans torasik iğne aspirasyonu ile konuldu. Standart biyopsiler ve BAL uygulamasının kombine kullanımı ile tanısal katkı %66 oldu. Teşhise katkı açısından BAL 1 (%13.3) ve BAL 2 (%20) arasındaki fark anlamlı bulundu (p= 0.003).

Periferik akciğer kanserinde BAL sitolojisinin çalışılması bronkoskopinin tanısal katkısını artırmakta ve bazı hastaları gereksiz invaziv prosedürlerden korumaktadır. BAL'ın diğer biyopsi yöntemlerinden sonra uygulanması, tanısal verimini artırmaktadır.