International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 1 Page(s): 061-066
Stomalı Hastalarda Beslenme: Diyet Tedavisine Pratik Bir Bakış

Gamze AKBULUT

Gazi University Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition Dietetics, Ankara, TURKEY

Keywords: Cerrahi stoma, Kolostomi, İleostomi, Ürostomi, Diyet tedavisi
Bu makale, stomalı bir hastanın (kolostomi, ileostomi ve ürostomi) diyet tedavisinin planlanmasına yönelik çeşitli bölümleri içermektedir. Dışkı miktarı, sıklığı ve kıvamının diyet tüketiminden etkilenmesi nedeniyle, cerrahi sonrası normal dışkılamanın sağlanmasında ostomi diyetinin uygulanması gerekmektedir. Stomalı hastalarda diyet tedavisinin amaçlarına bakıldığında; ameliyat sonrası stoma tıkanıklıklarını önlemek, açılan stomadaki yara iyileşmesine katkıda bulunmak, gaz, diyare, konstipasyon, koku gibi rahatsızlık veren gastrointestinal semptomları en az indirgemektir. Buna ek olarak, kolostomili hastalarda erken oral beslenme önemlidir. Sıvı diyetten düşük posalı (kalıntılı) diyete geçiş planlanmaktadır. Bazı besinler iyi tolere edilemediğinden gaz, kötü koku, diyare ve/veya konstipasyona neden olabilir. ‹leostomili hastalarda operasyon öncesinde, posa ve laktoz intoleransı sıklıkla görülmektedir. Operasyon sonrasında ise; çözünmez posa içeriği düşük, yüksek-enerji ve yüksekprotein içeren diyetin yara iyileşmesini hızlandırması açısından önemlidir. Bazı besinler ve ilaçlar idrar renginde değişikliğe ve güçlü bir koku üretimine neden olmaktadır. Stomalı hastalarda gıda blokajını fark edebilmek için bol sıvı alımının ve dengeli bir diyet tüketiminin sağlanması önemlidir.