International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 3 Page(s): 188-191
Primer Over kanserli Bir Hastada servikal Lenf Nodu ve Özefagus Metastazı: Bir Olgu Sunumu

Erkan ARPACI1, F. Tugba KOS1, Tarkan YETISYIGIT1, S. Cigdem IRKKAN2, Isin PAK2, Fatma PAKSOY1, Arife ULAS1, Saadet TOKLUOGLU1, Gokhan CELENKOGLU1, Necati ALKIS1

1Ankara Onkoloji Training and Research Hospital, Department of 1th Medical Oncology, Ankara, TURKEY
2Ankara Onkoloji Training and Research Hospital, Department of Pathology, Ankara, TURKEY

Keywords: Özofagus metastazı, Over kanseri
Özofagusun sekonder kanserleri komşu bir dokunun primer kanserinin direkt inazyonu, mediastinal lenf nodlarındaki metastatik odakların invazyonu veya metastatik hematojen yayılma sonucu olmaktadır. Primer over kanseri nedeniyle opere olmuş ve takiplerinde over rezeksiyonu başlangıcından 5 yıl sonra boyunda şişlik ve 8 yıl sonra da disfaji ile başvuran 40 yaşında bir kadın olgu bildirdik. İnoperabl kabul edilen hasta halen sadece kemoterapi almaktadır.