International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 3 Page(s): 183-187
Hodgkin Lenfomalı Bir Çocukta Gelişen Prokarbazin Hipersensitivitesi ve Ağır RSV Pnömonisi

Dilek INCE 1, Duygu OLMEZ2, Tolga F. KOROGLU3, Arzu B. HOCAOGLU2, Secil A. CAMLAR4, Kamer M. UYSAL1, Nevin UZUNER2, Nur OLGUN1

1Dokuz Eylul University Institute of Oncology, Department of Pediatric Oncology, Izmir, Turkey
2Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Allergy, Izmir, Turkey
3Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Pediatric Intensive Care Unit, Izmir, Turkey
4Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Izmir, Turkey

Keywords: Prokarbazin, Kemoterapi, Hipersensitivite, Deri reaksiyonu, Pulmoner toksisite, Tedavit, Çocuk, Respiratuar
Prokarbazin hipersensitivitesi olan bir çocukta gelişen respiratuar sinsityal virus (RSV) pnömonisi bildirildi. Hodgkin lenfomalı bir çocukta prokarbazin alıyorken ürtiker plakları, makülopapüler döküntü geliflti. Prokarbazinin kesilmesi, kortikosteroid ve difenhidramin uygulamalarıyla klinik iyileşme sağlandı. Bir sonraki kemoterapi küründe bleomisin içeren flema uygulandıktan sonra hastada uzun süreli mekanik ventilasyon gerektiren RSV pnömonisi gelişti ve oral ribavirin ile tedavi edildi. Prokarbazin hipersensitivitesi hayatı tehdit edebilen bir tablodur. Prokarbazinin tedaviden çıkarılmasını gerektirebilir. İmmün baskılanma, prokarbazin / bleomisin toksisiteleri zemininde geliflen RSV pnömonisi çok daha ağır seyredebilir.