International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 4 Page(s): 214-217
BİR OLGU NEDENİYLE RADYASYON HATIRLATMA DERMATİTİ

FÜSUN TOKATLI1, KAZIM UYGUN1, NERMİN TUNÇBİLEK1, GÜLDEN BAYIR1, KAMURAN İBİŞ1, CEM UZAL1

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD , EDİRNE

Keywords: radyasyon hatırlatma dermatiti, taksanlar, meme kanseri
Radyasyon hatırlatma dermatiti (RHD), daha önce radyoterapi yapılmış alanda kemoterapötik bir ajanın verilmesiyle oluşan doku reaksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Literatürde sıklıkla taksanlara bağlı RHD bildirilmiştir. Bu sunumda, metastatik meme kanseri nedeniyle kemik metastazlarına yönelik radyoterapisinin tamamlanmasından kısa süre sonra paklitaksel alan hastada gelişen RHD bildirilmektedir.