International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 4 Page(s): 250-261
Kanser Tedavisinin Geç Yan Etkileri

Umut DEMIRCI1, Mustafa BENEKLI1, Suleyman BUYUKBERBER1, Ugur COSKUN1

Gazi University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Kanser tedavisi, Kemoterapi, Geç yan etkiler
Kanser tedavisinde yeni ajanlar ve eş zamanlı tedaviler ile ileri evrelerde dahi hastalık kontrol edilmekte ve kür şansı artmaktadır. Geç yan etkiler tedavi sonrası geçmeyen veya tedavi tamamlanmasından sonra ortaya çıkan etkiler olarak tanımlanır. Günümüzde tedavi sonrası uzun dönem kür elde edilen hasta sayısının artması ile çok sayıda geç yan etki daha fazla dikkat çekmektedir. Bu hastalar multidisipliner bir ekip tarafından takip edilmelidir. Hastalara ömür boyu sürecek tarama ve erken tanı programları uygulanmalıdır. Bu hızla büyüyen grupta, kanser ve kanser tedavisinin takibi ve geç yan etkilerini objektif olarak ortaya koyan kılavuzlara ihtiyacımız vardır. Böylelikle kanser tedavisi komplikasyonlarını erken tespit edebilir, erken tedavi ile sekel oluşumunu engelleyerek hastaların hayat kalitesini ve uzun dönem sağkalımlarını olumlu yönde etkileyebiliriz.