International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 3 Page(s): 186-189
Metastatik Meme Kanserinde Hormonal Tedavinin Önemi

Umut DEMIRCI1, Suleyman BUYUKBERBER1, Ramazan YILDIZ1, Mustafa BENEKLI1, Ugur COSKUN1

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Ankara, TURKEY

Keywords: Metastatik meme kanseri, Hormonal tedavi
Son yıllarda meme kanserinde mammografinin yaygın kullanılması ve efektif adjuvan tedavi yöntemleri ile mortalitede önemli başarı sağlanmışken benzer oranda bir başarı metastatik hastalıkta elde edilememiştir. Metastatik meme kanserinde küratif tedavi şansı yoktur amaç semptomları hafifletmek ve sağkalımı uzatmaktır. Biz tanıda metastatik hastalığı olan ardışık olarak kemoterapi ve hormonal tedavi uyguladığımız hormonal tedavi altında metastatik lezyonları kaybolan hastayı özellikle hormonal tedavinin önemini vurgulamak için sunduk.