International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 3 Page(s): 182-185
Akut Renal İnfarkt: Kolon Adenokarsinomunun Nadir Klinik Prezentasyonu

Mehtap E. UYAR1, Nuket BAVBEK2, Asli KOKTENER3, Ismail KIRBAS3, Faruk H. TURGUT2, Ayse ISIK1, Ali AKCAY2

1Fatih University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara / TURKEY
2Fatih University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Ankara / TURKEY
3Fatih University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Ankara / TURKEY

Keywords: Yan ağrısı, Renal kolik, Renal infarkt, Kolon adenokarsinomu
Renal infarkt akut yan ve abdominal ağrının nadir nedenlerinden biridir. Renal infarkt genellikle kardiyak hastalığı olan veya artmış tromboemboli riskine sahip hastalarda görülür. Hiperkoagülabiliteye neden olduğu bilinen önemli bir neden malignite varlığıdır. Biz burada yan ağrısı ve hematüri ile prezente olan renal infarkt ile komplike olmuş ilk kolon adenokarsinoma vakasını sunuyoruz. Hastanın ilk klinik prezentasyonu nefrolitiyazisi düşündürüyordu. Çekilen bilgisayarlı tomografi sonucunda renal infarkt ve altta yatan kolon adenokarsinomu tanısı kondu. Hem renal infarkt hem de altta yatan malignite teşhisine ulaşabilmek için klinik şüphe oldukça önemlidir.