International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 2 (Special Issue) Page(s): 001-012
Kronik Myeloid Lösemi: Tanı, Tedavi ve İzlem Pratiği

Yahya BUYUKASIK1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Osman ILHAN1

On behalf of Turkish CML Study Group, Ankara, TURKEY

Keywords: Kronik miyeloid lösemi, Philadelphia kromozomu, BCR-ABL, İmatinib, Dasatinib, Nilotinib
Kronik miyeloid lösemi (KML) “ilk”lerin hastalığı olarak da adlandırılır. Çünkü bir çok yönüyle “ilk”lerin gerçekleştiği bir hastalıktır: 1) Lösemi teriminin ilk kez kullanıldığı hastalıktır. 2) Sabit bir kromozom bozukluğu ile ilişkili olduğu gösterilen ilk neoplastik rahatsızlıktır. 3) Bir füzyon proteinine karşı hedefe odaklı tedavinin ilk olarak uygulandığı hastalıktır. Son 10 yıl içerisinde BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörlerinin (önce imatinib, daha sonra da dasatinib ve nilotinib) klinik kullanıma girmesiyle KML’nin tedavi ve izlemi kökten değişmiştir. Bu derlemede KML ile ilgili pratik konular, tedavi ve izlem ağırlıklı olmak üzere ele alınmıştır.