International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 2 Page(s): 110-114
Transplantasyon İlişkili Trombotik Mikroanjiopati Tanı Kriterleri ve Tedavi Seçeneklerinin İki Olgu Nedeniyle Gözden Geçirilmesi

Fatih ERBEY1, Ibrahim BAYRAM1, Sema YILMAZ1, Atila TANYELI1

Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Oncology and Pediatric Bone Marrow Transplantation Unit, Adana, TURKEY

Keywords: Transplantasyon, Mikroanjiopati, Çocukluk çağı
Transplantasyon ilişkili trombotik mikroanjiopati, hematopoetik kök hücre naklinin en ciddi komplikasyonlarındandır. Tanı kriterleri açısından fikir birliğine varılmış olmasına rağmen tedavi konusunda henüz bir uzlaşı bulunmamaktadır. Bu nedenle biz burada, hematopoetik kök hücre nakli sonrası transplantasyon ilişkili trombotik mikrianjiopati gelişen 5 ve 13 yaşındaki hastalarımızı sunarak, transplantasyon ilişkili trombotik mikroanjiopati tanı kriterleri ve tedavi seçeneklerini gözden geçirmek istedik.