International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 2 Page(s): 106-109
Yedi Aylık bir Olguda Uzamış Antibiyotik Tedavisi ile İlişkili Geç Tip K Vitamini Eksikliği

Ahmet BOLAT1, Sebahattin VURUCU2, Emre TASCILAR1, Orhan GURSEL3, Abdulbaki KARAOGLU1, Ahmet E. KUREKCI3

1Gulhane Military Medical Academy, Department of Pediatrics, Ankara, TURKEY
2Gulhane Military Medical Academy, Department of Pediatric Neurology, Ankara, TURKEY
3Gulhane Military Medical Academy, Department of Pediatric Hematology, Ankara, TURKEY

Keywords: İntrakraniyal kanama, Vitamin K eksikliği, Antibiyotik tedavisi
Biz burada antibiyotik tedavisi esnasında gelişmiş, geç tip K vitamini eksikliğine bağlı bir intrakranial kanama olgusunu sunuyoruz. Konvülziyon şikayeti ile başvuran 7 aylık bir erkek hastaya, bakteriyel menenjit tanısı konularak seftriakson ve vankomisin tedavileri başlandı. Tedavinin 16. gününde subdural hemoraji ortaya çıktı. Protrombin zamanı ve parsiyel tromboplastin zamanında uzama saptanırken platelet sayısı, fibrinojen ve D-Dimer düzeyleri normaldi. Hastaya K vitamini eksikliğine bağlı kanama teşhisi konuldu. Tedavisi için 3 mg K vitamini intravenöz olarak verildi ve subdural hematom boşaltıldı. Daha sonraki takiplerinde herhangi bir sorun yaşanmadı.

Biz özellikle 2 haftadan daha uzun bir süre antibiyotik tedavisi almakta olan hastaların geç tip K vitamini eksikliği bakımından yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.