International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 2 Page(s): 067-074
Rektum Kanserinin Preoperatif Radyoterapisinde BT İle PET-BT Bazlı 3-Boyutlu Konformal Radyoterapi Planlamalar›n›n Karşılaştırılması

Melek N. YAVUZ1, Erkan TOPKAN1, A. Aydin YAVUZ1, Mehmet AYDIN2, Cem ONAL1, Mehmet REYHAN2, Ayse KOTEK1, Berrin PEHLIVAN1, A. Fuat YAPAR2

1Baskent University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Adana Medical and Research Center Adana, TURKEY
2Baskent University Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Adana Medical and Research Center, Adana, TURKEY

Keywords: Rektal kanser, Pozitron emission tomografi, Radyoterapi, gross target volum, Tedavi planlaması
Pozitron emisyon tomografisi (PET) birçok tümörün evrelenmesi ve radyoterapi planlamasında potansiyel bir kazanç sağlamıştır. Rektum kanserinin preoperatif konformal radyoterapisi öncesi bilgisayarlı tomografi (BT) ile 18F-fluorodeoksiglikoz positron emisyon tomografi/bilgisayalı tomografi (FDG-PET/BT) bazlı 3-boyutlu tedavi planlamaları karşılaştırılmıştır. Kliniğimizde rektum kanseri tanısı ile preoperatif kemoradyoterapi planlanan 23 hasta çalışmaya alınmıştır. Tüm hastaların tedavi öncesinde, tedavi pozisyonunda olacak şekilde PET ve BT görüntüleri elde edilmiştir.

Her hastanın gros tümör volümü (GTV) önce BT (GTVCT), sonra PET/BT (GTVPET-CT) görüntülerinde konturlanmış; GTVCT ve GTVPET-CT değerleri ölçülmüştür.

Ortanca GTVPET-CT (40 cm3), GTVCT (25.7 cm3)’den daha büyük olarak belirlenmiş ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p = 0.0001). GTVPET-CT ve GTVCT arasındaki fark %65’ dir. Her iki yöntemle kesişen ortanca tümör volümü 19.7 cm3 ve BT dışı ortanca tümör volümü 15.2 cm3 olarak ölçülmüştür. BT dışı ortanca tümör volümü GTVPET-CT’nin %35’i olup tümörün coğrafik hata ile kaçırılabileceğini göstermektedir.

Bu sonuçlar rektum kanserinin preoperatif konformal radyoterapi planlamasında PET/BT kullanımının hedef volümün daha doğru belirlenebilmesi ve coğrafik hatanın minimuma indirilmesinde önemli olduğunu düşündürmektedir.