International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 1 Page(s): 001-005
Ankaferd Blood Stopper’ın Diş Cerrahisinde Etkinliği ve Güvenilirliği

Sevil ERCETIN1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2, Mevlut KURT3, Ibrahim K. ONAL3, Alper AKTAS4, Ozlem K. KURT5, Hakan GOKER2, Oktay OZDEMIR6, Serafettin KIRAZLI1, Huseyin C. FIRAT1

1Ankaferd Health Products Ltd, Istanbul, TURKEY
2Hacettepe University Facultyof Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
3Turkiye Yuksek Ihtisas Education and Research Hospital, Department of Gastroenterology, Ankara, TURKEY
4Hacettepe University, Faculty of Dentistry, Department of Oral Surgery, Ankara, TURKEY
5Ataturk Chest Disease and Chest Surgery Education and Research Hospital, Department of Chest Diseases, Ankara, TURKEY
6Yorum Consultancy Limited Company, Istanbul, TURKEY

Keywords: Ankaferd Blood Stopper, Diş hekimliği, Kanama, Yara iyileşmesi
Çalışmanın amacı diş cerrahisinde Ankaferd Blood Stopper’ın (ABS) topikal uygulanışının hemostatik etkinliğini ve güvenilirliğini güvenilirliğine ilişkin verileri retrospektif olarak değerlendirmektir. Lokal Etik Komitesinden onay alındıktan ABS ülkemizde dental tedavide topikal hemostatik ajan olarak ruhsat aldıktan sonra sonra, 25 hastaya dişlerle ilgili müdahaleler sırasında, ABS homojen bir şekilde püskürtülerek uygulandı. Bu retrospektif değerlendirmenin verilerine göre; Doku iyileşmesi 48. saatte değerlendirildi. Hastalara ortanca 2 mL (1-5 mL arası) ABS uygulandı. Yirmi hastada ilk uygulama sonrası kanama durdu, bu grupta kanamanın durması için ortanca süre 1.8 sn (1-3 sn arası) idi. Beş hastada, 2. doz ABS sprey uygulaması gerekti, bunlardan dördüne toplam 5 ml ABS verildi. Hiçbirinde yara enfeksiyonu görülmedi ve yara iyileşme süreci normal göründü. ABS’nin periodontal cerrahilerde lokal hemostaz ve yara iyileşmesi için yararlı olabileceği düşünüldü.