International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 4 Page(s): 246-248
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Mesane Metastazı: Nadir bir Hematüri Nedeni

O. Faruk KARATAS1, Reyhan BAYRAK2, M. Erol YILDIRIM1, Omer BAYRAK1, Ersin CIMENTEPE1, Dogan UNAL1

1Fatih University Faculty of Medicine Department of Urology, Ankara, TURKEY
2Fatih University Faculty of Medicine Department of Pathology, Ankara, TURKEY

Keywords: Mesane metastazı, Küçük hücreli dışı akciğer kanseri
Mesane tümörlerinin yaklaşık olarak %2’si metastatiktir. Akciğer kanseri sporadik olarak mesane tutulumu yapmaktadır. Altmış dokuz yaşında bayan hasta, her iki böbrek lojuna uyan bölgede ağrı, kusma ve hematüri öyküsü ile başvurdu. Hastanın sistoskopik muayenesinde azalmış mesane kapasitesi ve mesane duvarında soliter lezyonlar saptandı. Toraks bilgisayarlı tomografide sağ akciğerde multipl solid kitleler saptandı. Epitelyal tümörlere karşı etkili kemoterapötikler (Granisetron, Carboplatin ve Gemsitabin) önerildi. Üçüncü kürün sonunda, kemoterapi tedavisi hastanın genel sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine durduruldu. Tanıdan sonraki 9. ayda hasta yaşamını yitirdi.