International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 4 Page(s): 242-245
Ardışık Kemoradyoterapi ile Tedavi Edilmiş Epididim İndiferansiye Primer Karsinomu: Bir Olgu Sunumu

Ahmet Y. ZENGIN1, Erkan TOPKAN2, Aydin AYDIN3, A. Kadir REIS4

1Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Trabzon, TURKEY
2Baskent University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Adana, TURKEY
3Fatih State Hospital, Urology Clinics, Trabzon, TURKEY
4Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Trabzon, TURKEY

Keywords: Adjuvan tedavi, Epididim, Kemoterapi, Kötü differansiye karsinoma, Radyoterapi
Primer kötü differansiye epididim karsinomu oldukça nadir rapor edilen bir tümör gurubudur. Tümörün cerrahi olarak çıkarılması primer epididim tümörlerinin tedavisinde güncelyaklaşım olarak kabul edilmektedir. Benign tümörler sıklıkla transskrotal yaklaşımla çıkarılırken, primer epididim karsinomlarını da içine alan malign tümörlerin güncel tedavisi radikal orşiektomidir. Primer epididim karsinomunun adjuvan tedavisi oldukça kompleks olup genel kabul gören bir yöntem bulunmamaktadır. Karboplatin ve paklitaksel kombinasyonu metastatik epididim tedavisinde sıklıkla kullanılmakta olsa da lokalize hastalık adjuvan tedavisinde genel kabul gören bir kemoterapi protokolü bulunmamaktadır. Benzer şekilde bu nadir hastalık gurubunda adjuvan radyoterapinin rolü ile ilgili belirsizlikler de bulunmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla literatürde küratif adjuvan radyoterapi uygulanan sadece beş vaka bildirilmiştir. Adjuvan kemoterapi ve radyoterapi uygulanan bir vaka nedeniyle kötü differansiye primer epididim adenokanserinin kombine adjuvan tedavi sonrası klinik seyrini tartışmayı amaçladık.