International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 3 Page(s): 180-183
Kronik Lenfositik Lösemisi Olan Bir Olguda Orijini Bilinmeyen Ateş Nedeni: Richter Transformasyonu

Behice KURTARAN1, Semra PAYDAS2, Sinan YAVUZ2, Aslıhan CANDEVİR1

1Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Infectious Disease, Adana, TURKEY
2Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Adana, TURKEY

Keywords: Kronik lenfositik lösemi (KLL), Orijini bilinmeyen ateş, Richter trasformasyonu
Kronik lenfositik lösemi (KLL) pek çok ülkede en sık karşılaşılan lösemi grubunu oluşturmaktadır. Enfeksiyonlar bu hastalık grubunda morbidite ve mortalitenin en sık sebebidir ve kemoterapi ile ilişkili lenfoid hücre disfonksiyonu ve nötropeni, enfeksiyonlara yatkınlığın başlıca nedenlerini oluştururlar. Bu neden ile ateşi olan KLL’li olgularda enfeksiyöz durumlar mutlaka dışlanmalıdır. Richter transformasyonu (RT) KLL olgularında nadir görülen bir lenfoma türüdür ve orijini bilinmeyen ateşlerin de nadir sebebini oluşturmaktadır. RT ilişkili orijini bilinmeyen ateş olguları anekdotal raporlar şeklinde bildirilmiştir. Burada KLL tanısı olan ve ateş nedeni olarak RT saptanan bir olgu sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir.