International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 2 Page(s): 110-112
Akut Myeloblastik Lösemili Bir Hastada FLAG-IDA Rejimi ile İlişkili Fetal Ölüm

Semir PAŞA1, Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL1, Orhan AYYILDIZ1

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır, TURKEY

Keywords: Gebelik, Lösemi, Fludarabin, Yüksek doz kemoterapi
Gebelikte ve lösemi tedavisi, açık kılavuzların olmaması nedeni ile oldukça büyük bir çıkmazdır. Plasental trofoblastlarda lokalize bazı transporterler ilaç ve ürünleri için önemli bariyerlerdir. Biz bu yazımızda 34 haftalık gebeliği olan akut myeloblastik lösemi hastasında, yüksek doz sitozin arabinozid ve fludarabin kemoterapisi sonrası oluşan bir gebelik kaybı vakasını sunmayı ve sitotoksik ilaçların fetüs üzerine etkilerini tartışmayı amaçladık. Akut lösemi tanısı almış birçok gebede standart doz sitozin-arabinozid ve antrasiklinin kullanımına dair çok sayıda vaka tarif edilmiştir. Yüksek doz kemoterapinin, özellikle de FLAG-IDA rejiminin terme yaklaşmış gebelikte bile ölüme neden olabildiğini gördük. İlaç transporterlerinin rollerini araştırmaya yönelik çalışmalar pratikte ilaç seçimi ve gebe hastayı bekleyen riskleri daha iyi öngörmeyi sağlayabilir.