International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 1 Page(s): 058-062
Akut Lenfoblastik Lösemide Ağız ve Diş Bakımı: Pedodontistin Rolü

Atilla S. ATAÇ

Hacettepe University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, ANKARA

Keywords: Ağız-diş bakımı, Akut lenfoblastik lösemi, Pedodontist
Çocukluk çağı kanserlerinin yaygınlaşması ve birçok hastada kemotörapi uygulanması ile çocuklarda ağız enfeksiyonu görülme riski artmıştır. Kanser tedavilerinin kısa dönemde görülen yan etkileri oral mukositis, glossitis, ağız kuruluğu, ağız içi enfeksiyonlar, sialadentitis ve gingivittir.

Bu makalede onkoloji tedavi protokollerinde tedavi öncesi ağız ve diş muayenesi yapılması zorunluluğunun eklenmesi ve kanser tedavi merkezlerinde içinde bir pedodontistinde çalışacağı ağız diş sağlığı ünitelerinin kurlması gerekliliği ortaya konmuştur.