International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 1 Page(s): 018-022
Kolorektal Kanserli Bir Grup Türk Hastasında VDR Geni ApaI ve TaqI Polimorfizmlerinin Belirlenmesi

Fuat DİLMEÇ1, Abdullah ÖZGÖNÜL2, Feridun AKKAFA1, Ali UZUNKOY2, André B.P. van KUILENBURG3

1Harran University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, ŞANLIURFA
2Harran University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, ŞANLIURFA
3University of Amsterdam, Emma Children’s Hospital and Department of Clinical Chemistry, Academic Medical Center, AMSTERDAM

Keywords: VDR geni, Kolorektal kanser, Polimorfizm, PCR, RFLP
Kolorektal kanser (KRK), Dünyada insanlar arasında kanserden ölümün önde gelen sebebidir. Vitamin D reseptör (VDR) geni, mide bağırsak dokusunda ifadesini bulan ve hücre bölünme oranını düzenleyen çekirdeğe ait reseptör büyük ailesinin bir üyesidir. Türk hastalarında KRK ile VDR geni: c.1025-49G>T (ApaIG>T) ve c.1056T>C (TaqIT>C) polimorfizmlerinin ilişkisini, genotip ve allel oranlarını araştırmayı amaçladık. KRK’li 56 hasta ve 169 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi ve bunların DNA’sı izole edildi. c.1025-49G>T ve c.1056T>C polimorfizmlerinin belirlenmesinde, Polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon parça uzunluk polimorfizm (PCR-RFLP) tekniği kullanıldı. KRK’li hastalarda c.1025-49G>T ve c.1056T>C allel ve genotip frekanslarının yaygınlığı, normal popülasyondaki değerlerle benzerdir. VDR geninde araştırılan polimorfizmleri, toplumumuzda KRK için anlamlı bir risk faktörü olduğunu göstermiyor.