International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 4 Page(s): 234-237
Diyarbakır İlinde Saptanan ABO ve Rh Kan Grupları Dağılımı

Hakan TEMİZ1, Abdullah ALTINTAŞ2, Kadri GÜL3

1Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarı, DİYARBAKIR
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Anabilim Dalı Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, DİYARBAKIR
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

Keywords: Kan grupları, ABO, Rh
Transfüzyon tıbbında; ABO and Rh sisteminin tespiti önemlidir. Bu çalışma; Diyarbakır bölgesinin ABO ve Rh kan grupları profilinin belirlenmesi ve bu konuda yeni veri sağlamak amacıyla yapılmıştır. Yapılan çalışmada, kan merkezlerine başvuran toplam 206.673 kişinin; 75.547’sinde (%36.55) A Rh(+), 61.385’inde (%29.70) O Rh(+), 34.417’sinde (%16.65) B Rh(+), 12.944’ünde (%6.26) AB Rh(+), 8.806’sında (%4.26) A Rh(-), 8.183’ünde (%3.95) O Rh(–), 3.897’sinde (%1.88) B Rh(–), 1494’ünde (%0.72) AB Rh(–) kan grubu saptanmıştır. Başvuran kişilerin 184.293’ünde (%89.17) Rh pozitifliği ve 22.380’inde (%10.82) Rh negatifliği saptanmıştır. Ülkemizin diğer bölgelerindeki kan grup dağılımlarıyla az farklar olmasına rağmen, çalışmamızda saptadığımız kan grubu dağılımı ülkemiz geneliyle benzerdir.