International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 4 Page(s): 226-233
Demir Eksikliği Anemisi ve Demir Eksikliği ile Birlikte Görülen Beta Talasemi Olgularında Ekstrapole HbA2 Değerlerinin Ayırıcı Tanısında İki Farklı Hematolojik İndeksin Değerlendirilmesi

Abbas H. ALSAEED

King Saud University, Department of Clinical Laboratory Services, Riyadh, Saudi Arabia

Keywords: Beta Talasemi, demir eksikliği anemisi, RBC indeksi, RDWI indeksi, Ekstrapole HbA2
Bu çalışmada demir eksikliği anemisi (DEA) ve demir eksikliği ile birlikte görülen beta talasemi (BT) olgularında ekstrapole HbA2 değerlerinin ayırıcı tanısında İki farklı hematolojik İndeksin (eritrosit sayısı ve eritrosit hücre dağılım indeksleri) değerlendirilmiştir. Çalışmada toplam 129 olgu incelenmiştir. RBC/RDWI indeksleri BT olgularının %32’sini ve DEA olgularının %66’sını saptayabilmiştir. HbA2 ise BT olgularının %48’ini DEA olgularının %52’sini saptamıştır. RCB/RDWI indeksleri BT tanısında %77 sensitivite ve %100 spesifisite göstermiştir. DEA tanısında ise sensitivite %76, spesifisitesi %77 olarak bulunmuştur. HbA2, BT tanısında %100 sensitivite ve %95 spesifisite; DEA tanısında %95 sensitivite ve %100 spesifisite göstermiştir.

RBC/RDWI indeksleri, BT ve DEA tanılarında etkin bir araçtır. Her ne kadar hemoglobin elektroforezi standart tanı aracı olsa da, işlemin çok uzun sürmesi, özellikle hızlı tanı konması gereken durumlarda bir sorun oluşturabilir.