International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 4 Page(s): 201-207
Kanserli Türk Çocuklarında Glutatyon S-transferaz, CYP2C9 ve CYP2C19 Polimorfizmleri

Öznur DÜZOVALI1, Lülüfer TAMER2, Nurcan A. ATEŞ3, Zekeriya BÜYÜKDERELİ1, Hatice YILDIRIM2, Bahar TAŞDELEN4, Esat YILGÖR1, Uğur ATİK2

1Mersin University, Faculty of Medicine, Departement of Pediatrics, MERSİN
2Mersin University, Faculty of Medicine, Departement of Biochemistry, MERSİN
3Mersin University, Faculty of Medicine, Departement of Medical Biology and Genetics, MERSİN
4Mersin University, Faculty of Medicine, Departement of Biostatistics, MERSİN

Keywords: Polimorfizm, Glutatyon S-transferaz, Sitokrom P-450, Çocukluk çağı kanseri
Bu çalışmada GSTM1, GSTT1, GSTP1, CYP2C9, CYP2C19 polimorfizmleri ve çocukluk çağı kanserleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Kanserli 61 ve sağlıklı 157 çocukta real-time PCR yöntemi kullanılarak genotipler çalışılmıştır. Yirmi yedi hasta lösemi, 8 hasta lenfoma, diğer hastalar solid tümör tanısıyla izlenmekteydi.

GSTM1 null genotipi, artmış lösemi/lenfoma gelişme riski ile ilişkiliydi (OR= 2.2, %95CI= 1.1-4.6) (p= 0.03). GSTP1’de en az bir mutant allel varlığı solid tümör görülmesiyle bağlantılı bulundu (OR=3 .3, %95CI=1 .3-8.3) (p= 0.02). CYP2C9*2 alleli taşıma ile lösemi/lenfoma gelişme riski arasında ilişki saptandı (p= 0.04).

Sonuç olarak, GSTM1, GSTP1 ve CYP2C9 polimorfizmleri çocukluk çağı kanserlerinin gelişmesinde rol oynayabilirler.