International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 3 Page(s): 186-192
Yaşlı Hastalarda Kanser Kemoterapisi

Özge BOSTANKOLU1, Banu ÖZTÜRK2, Uğur COŞKUN2, Süleyman BÜYÜKBERBER2, Mustafa BENEKLİ2

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, ANKARA

Keywords: Kanser, Kemoterapi, Yaşlı hastalar
Yaşlı populasyon nüfusu dünya çapında giderek artmaktadır. Çoğu kanser tipleri 65 yaş ve üzeri hastalarda görülmektedir. Yaşlı hastalarda yaşa bağlı fizyolojik değişiklikler nedeniyle kemoterapi ajanlarının farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri gençlerden bazı farklılıklar göstermektedir. Genellikle yaşlı kanser hastalarını daha az tedavi etme eğilimi mevcuttur. Çeşitli çalışmalarda yaşlı hastaların genç hastalar kadar kemoterapiden fayda görebilecekleri, toksisite oranlarının gençlerden daha fazla olmadığı bildirilmiştir. Tedavi planı yapmadan önce yaşam beklentisi ve fonksiyonel rezervi saptamak için fonksiyonel testler ve laboratuar incelemeleri içeren kapsamlı bir geriatrik değerlendirme yapılmalıdır. Bu derlemede, yaşa bağımlı fizyolojik değişiklikler ve kanser tedavisine etkilerini ve yaşlı hastalarda daha sık görülen bazı kanser tiplerinin tedavi stratejilerini incelemeyi amaçladık.