International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 3 Page(s): 180-185
Radyasyona Bağlı Brakial Pleksus Hasarının Patofizyolojisi ve Tedavi Seçenekleri

Erkan TOPKAN1, H. Cem ÖNAL1, M. Nur YAVUZ1, A. Aydın YAVUZ1

Baskent University, Medical Faculty, Department of Radiation Oncology, ADANA

Keywords: Brakiyal pleksus, Pleksus hasarı, Radyoterapi
Radyoterapi birçok kanser türünün tedavisinde başarıyla kullanılmakta olan tedavi seçeneklerinden biridir. Ancak, radyoterapi merkezi ve periferik sinir sistemini de içine alan bir çok dokuda hasar oluşturma potansiyeline sahiptir. Bunlardan biri de nadiren görülmesine rağmen önlenmesi oldukça güç olan brakiyal pleksus hasarıdır. Radyasyona bağlı brakiyal pleksus hasarı göğüs, aksilla ve boyunu kapsayan alana primer veya metastatik tümörlerin tedavisi amacıyla radyoterapi uygulanan hastalarda görülmektedir. Pleksus hasarı genellikle progresif bir seyir izleyerek duyusal ve motor bozukluklara yol açabilir. Günümüzde literatürde genel kabul görmüş bir tedavi seçeneği bulunmamaktadır. Ancak, genel olarak uygulanacak tedavi modaliteleri daha çok hasarın derecesine göre seçilmektedir. Grad 1 ve 2 pleksus hasarlarında narkotik ve narkotik olmayan ağrı kesicilerin kullanılması ve anestetik girişimler yeterli olmaktayken, grad 3 ve 4 hasarlarda sinirin fibrotik dokulardan serbestleştirilmesi ve sinirin kanlanmasını sağlayan vasküler yapılarda fibrozis gelişmesini önlemeye yönelik cerrahi girişimlerin uygulanması gerekmektedir.