International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 3 Page(s): 166-169
Rektal Skuamöz Hücreli Karsinom: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Yüksel KÜÇÜKZEYBEK1, Gürbüz GÖRÜMLÜ1, Ercüment CENGİZ1, Burçak KARACA1, Çiğdem ERTEN1, M. Kemal GÜL1, Fatih TEKİN2, A. Can KAZANDI3, Bülent KARABULUT1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İZMİR
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı, İZMİR

Keywords: Rektum kanseri, Skuamöz hücreli karsinom
Kolorektal skuamöz hücreli karsinom oldukça nadir bir tümördür. Kolorektal kanserlerin %0.01-0.025’ini oluşturmaktadır. Ellibeş yaşında rektal kanama şikayeti nedeniyle dış merkezde rektosigmoidoskopi tetkiki yapılan olguda rektumda ülserovejetan kitle saptanarak biopsi alındı. Histopatolojik inceleme sonrasında epidermoid karsinom tanısı alan hastanın bilgisayarlı tomografi tetkikleri sonrasında karaciğer içinde çeşitli segmentlerde hipodens nodüler lezyonlar saptandı. Tekrar rektosigmoidoskopi yapılan hastada rektumda 7-10 cm’ler arasında ülserovejetan kitle saptanarak biyopsi alındı. Histopatolojik inceleme sonrasında skuamöz hücreli karsinom tanısı koyuldu. Ağrı şikayeti olan olguya palyatif amaçlı radyoterapi uygulandı. Sonrasında bilinen standart kemoterapi rejimi olmaması nedeniyle urasil-tegafur ve karboplatin kombinasyonu uygulandı. Üç siklus kemoterapi sonrasında radyolojik değerlendirmede stabil hastalık klinik değerlendirmede genel durumunda düzelme saptanması nedeniyle kemoterapiye devam edilmesi planlandı. Altı siklus kemoterapi sonrasında radyolojik değerlendirme ile progresif hastalık saptandı. Kemoterapi durduruldu. Rektumun primer skuamöz hücreli karsinomunun nadir görülmesi, metastatik hastalıkta standart bir kemoterapi rejimi bulunmaması nedeniyle sunulması planlanmıştır.