International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 1 Page(s): 039-041
Akciğer Kanseri Deri Metastazı

Pervin HÜRMÜZ1, Uğur SELEK1, Faruk ZORLU1, Gülten TEKUZMAN2

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, ANKARA
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Medical Oncology, ANKARA

Keywords: Akciğer kanseri, deri metastazı
Akciğer kanserinin deri metastazı çok seyrek olup kötü prognoza sahiptir. Genellikle benign lezyonlarla karıştırılır. Akciğer kanserinin deri metastazı tanılı 50 yaşında bayan olgu sunulmuştur.