International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 4 Page(s): 233-235
Memenin Primer Multifokal Skuamöz Hücreli Karsinomu: Biyolojik Özelliklerin Gözden Geçirilmesi

E. Tamer ELKIRAN1, Bilge AYGEN1, Aziz KARAOĞLU1, İbrahim ÖZERCAN2

1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bilim Dalı, ELAZIĞ

Keywords: Skuamöz hücreli kanser, meme, Kemoterapi, Prognoz
Memenin primer skuamöz hücreli kanseri oldukça nadir görülmektedir. Klinik ve biyolojik özellikleri iyi bilinmemektedir. Ayrıca, bu tümörün adjuvan tedavisi ile ilgili fikir birliği yoktur. Bu çalışmada memenin multifokal skuamöz hücreli kanserli 37 yaşında bayan hasta sunulmuştur. Ayrıca, mevcut literatür ışığında bu nadir tümörün klinik ve biyolojik özellikleri de tartışılmıştır.