International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 3 Page(s): 128-133
MASTEKTOMİ SONRASI RADYOTERAPİ UYGULANAN ERKEK MEME KANSERLİ HASTA SONUÇLARIMIZ

MUZAFFER BEDRİ ALTUNDAĞ1, SEMA DURMUŞ DÜZGÜN1, GÜLÇİN ERTAŞ1, ALİ RIZA ÜÇER1, TAMER ÇALIKOĞLU1, HAYATİ ABANUZ1, KENAN ÖZBAĞI1, ATİLA DEMİRKASIMOĞLU1, HAKAN BEKİR BAKKAL1, BEKTAŞ KAYA1

SB Ankara Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği, ANKARA

Keywords: meme kanseri, erkek, radyoterapi, kemoterapi
Ankara Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde Ocak 1995 ile Temmuz 2003 tarihleri arasında mastektomi sonrası radyoterapi uygulanan 12 erkek meme kanserli olgu geriye dönük olarak incelendi. Radyoterapi uyguladığımız tüm olguların %1.5'unu (12/766) oluşturuyordu. Hastaların ortalama yaşı 58 (27-74) idi. Yedi hastaya (%58) modifiye radikal mastektomi, 3 hastaya (%25) basit mastektomi, 2 hastaya (%17) radikal mastektomi uygulanmıştı. TNM evrelemesine göre evrelendirdiğimizde; 1 hasta Evre I, 1 hasta Evre IIA, 4 hasta Evre IIB, 2 hasta Evre IIIA, 4 hasta Evre IIIB idi. Postoperatif adjuvant sistemik tedavi olarak 10 hasta kemoterapi (5 hasta CMF, 5 hasta CAF/CEF), 8 hasta hormonoterapi aldı. Ortalama izlem süresi 39 ay (4-98 ay) olup; tüm hastalar hayattaydı. İki hastada göğüs duvarında lokal nüks saptandı (radyoterapiden 10 ve 33 ay sonra). Lokal nüks gelişen bir hastada aynı zamanda kemik metastazıda tespit edildi (radyoterapiden 10 ay sonra). Üç hastada kemik metastazları saptandı (radyoterapiden 24, 57, 84 ay sonra). Yedi hasta hastalıksız olarak takiptedir.