International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 3 Page(s): 123-127
ADJUVANT KEMOTERAPİ UYGULANMIŞ MEME KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER

BÜLENT ALKAN1, BÜLENT KARABULUT1, ULUS A. ŞANLI1, VELİDDİN C. SEZGİN1, RÜÇHAN USLU1, NECMETTİN ÖZDEMİR1, ERDEM GÖKER1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, İZMİR

Keywords: meme, kanser, p53, sağkalım
Meme kanseri önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Tedavi seçeneklerini en uygun şekilde kullanmak için bir çok prognostik ve prediktif faktör üzerinde yoğun olarak çalışılmaktadır. Bunlardan en önemlileri aksiller lenf nodu tutulumu, tümör çapı, hormon reseptör pozitifliği, p53 ve C-erbB2 onkoprotein varlığıdır. Biz çalışmamızda bu prognostik faktörlerin, opere meme kanseri tanısı ile adjuvant AC (Adriamisin-siklofosfamid) kemoterapisi almış hastalarımızda etkilerini araştırdık. Hastalar ortalama dört yıl süreyle takip edildi. İzlem süresinde 40 hastadan 5'inde metastaz tespit edildi. Kaplan-Meier yöntemi ile hastalıksız sağ kalım 2 yıl için %97.5, 4 yıl içinse %73.1 olarak hesaplandı. Hastalıksız sağ kalım ortalama 42.2 aydı. Log-rank ile yapılan subgrup sağ kalım anazlizinde ise p53 varlığının prognozu kötü yönde etkilediği tespit edildi. Diğer faktörlerin ise prognoz üzerine istatistiksel olarak anlamlı etkide bulunmadığı saptandı.