International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 2 Page(s): 112-117
Radyoterapi ve İnme

Mert SAYNAK1, Vuslat Y. ÇALOĞLU1, Ruşen C. ALAS1, Murat ÇALOĞLU1, Cem UZAL1

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD, EDİRNE

Keywords: Baş-boyun kanseri, Radyoterapi komplikasyonları, Karotis darlığı, Serebrovasküer bozukluklar, İnme
Kanser hastalarında serebrovasküler bozukluklar sık ortaya çıkmaktadır. Kanser tedavisi de inme riskini arttırabilmektedir. Radyasyonun sebep olduğu karotis hasarı ciddi ve hayatı tehdit eden sonuçlar oluşturabilir ve hayat kalitesini bozabilir. Radyasyona bağlı damar hastalığının arter duvarında endotelyal hücre hasarı, subintimal fibrozis ve hipertrofi, elastik membranda incelme ve parçalanma ve kas tabakasında fibrozis ve kalınlaşmayı içeren öncü aterosklerotik değişikliklere bağlı olduğu düşünülmektedir. Son dönemde bildirilen çalışmaların sonuçları modern teknikler kullanılarak uygulanan supraklavikuler bölge radyoterapisinin iskemik inme riskini artırmadığını göstermiştir. Radyoterapinin karotisteki geç etkilerine bağlı olarak klinik bulguların ortaya çıkması yıllar sürebilir. Hipertansiyon, diyabet, hiperkolesterolemi ve şişmanlık radyasyona bağlı karotis hasarının ciddiyetini arttırabilmektedir. Bu faktörler kontrol altına alınarak karotis stenozu durdurulabilir ya da yavaşlatılabilir. Perkütan transluminal anjiyoplasti, karotis endarterektomisi ve by-pass cerrahisi tedavi seçeneklerini oluşturmaktadır.