International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 2 Page(s): 087-093
Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında Anksiyete Düzeylerindeki Değişiklikler

Ahmet ALACACIOĞLU1, Tuğba YAVUZŞEN1, Meliha DİRİÖZ2, Leyla YEŞİL2, Dudu BAYRI2, Uğur YILMAZ1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İZMİR

Keywords: Kanser, Kemoterapi, Anksiyete düzeyleri
Kanser hastalarının kemoterapi uygulamaları sırasında film izlemenin etkilerini ölçmek için anksiyete düzeyleri ölçüldü.

Hastalar kontrol ve çalışma grubu olarak ayrıldı. Kontrol grubuna standart bakım verildi. Çalışma grubuna kemoterapi alırken yaklaşık 1-2 saat boyunca film izletildi. Tüm katılımcılara kemoterapi öncesi ve sonrasında anksiyete düzeylerini değerlendirmek için Süreksiz Durumluluk / Sürekli Kaygı Envanteri (State Trait Inventory -STAI) uygulandı. 68 hasta dahil edildi. 34’ü erkek ve toplam grubun yaş ortalaması 49’du. 38 hasta çalışma, 30’u kontrol grubuna alındı. Her iki grupta anksiyete skorlarında belirgin azalma saptanmakla birlikte, gruplar arasında ve kemoterapi öncesi ve sonrasında istatistiksel olarak anlamlılık elde edilmedi. Tüm grup (p=0.01) ve çalışma grubunda (p=0.02) kadınlardaki anksiyete skorlarındaki değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

Kanser hastalarında anksiyete sıktır. Bu çalışmada erkeklerde kemoterapi öncesi ve sonrasında anksiyete skorlarında istatistiksel anlamlı değişim gözlenmemiştir. Kadınlarda ise kemoterapi sırasında film izleme ile anksiyete düzeylerinde anlamlı düşüş oldu. Kanserin kemoterapileri sırasında semptom kontrolü için destek uygulamalar, tedavi ilişkili psikolojik faktörleri etkileyebilir.