International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 1 Page(s): 055-064
Erken Evre Meme Kanserinin Adjuvan Kemoterapisinde Taksanlar

İlhan ÖZTOP

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Keywords: Erken evre meme kanseri, Adjuvan kemoterapi, Taksanlar
Son iki dekadda özellikle mamografi gibi tarama yöntemlerinin yaygın olarak kullanıma girmesinden sonra meme kanseri insidansında bir artış gözlenirken, meme kanserine bağlı ölüm oranlarında da giderek bir azalma dikkati çekmektedir. Sağkalımdaki bu artışta cerrahi tedavi sonrası uygulanan adjuvan medikal tedavilerin katkısı büyüktür. Adjuvan olarak uygulanan kemoterapi ve endokrin tedaviler hem hastalıksız sağkalım hem de genel sağkalım avantajı sağlamaktadır. Bugün için nod (+) hastalarla yüksek riskli nod (-) hastalarda adjuvan sistemik tedavi uygulaması standard bir yaklaşımdır. Sistemik tedavi kapsamında antrasiklin içeren kemoterapi rejimleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda ise etkinliği daha da artırmak amacıyla taksanların adjuvan tedavide kullanımına ilişkin çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Değişik doz ve uygulama şekilleriyle gerçekleştirilmiş olan adjuvan taksan çalışmalarının özetlenmesi amacıyla bu derleme hazırlanmıştır.