International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 1 Page(s): 049-053
Beyin Metastazlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları

Serap AKYÜREK1, Özden ALTUNDAĞ2, Banu YAĞMURLU3, Kadri ALTUNDAĞ4

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojis Anabilim Dalı, ANKARA
2MD Anderson Kanser Merkezi, Houston, USA
3Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, ANKARA

Keywords: Beyin metastazları, Radyoterapi, Kemoterapi, Cerrahi
Beyin metastazları, en sık görülen beyin tümörleridir. Tedavide nörolojik fonksiyonları koruyarak palyasyon sağlamak hedeflenir. Beyin metastazlarında tüm beyin radyoterapisi sandart tedavi yaklaşımıdır. Bununla birlikte teknolojik gelişmelere bağlı olarak cerrahi girişim ve metastatik bölgelere sterotaktik radyocerrahi ile lokal yüksek doz radyoterapi vermek mümkün olabilmektedir. Bu derlemede, beyin metastazlarında dört ana tedavi yaklaşımı; tüm beyin radyoterapisi, cerrahi, radyocerrahi ve kemoterapinin yeri tartışılmıştır..