International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 1 Page(s): 016-020
Helikobakter Pilori Enfeksiyonu ile Serum Ferritin Konsantrasyonu ve Demir Eksikliği Anemisi Korelasyonu

M. R. KERAMATİ1, Z. SIADAT2, M. MAHMOUDI3

1Mashhad University of Medical Sciences, Department of Hematology, Emam Reza Hospital, IRAN
2Mashhad University of Medical Sciences, Department of Biochemistry and nutrition, IRAN
3Mashhad University of Medical Sciences, Immunology Research Center, Mashhad, IRAN

Keywords: Helikobakter Pilori, Anemi, Ferritin
Vakaların önemli bir kısmına tanı konulamamasına rağmaen, demir eksikliği dünyada aneminin en sık nedenidir. Bu çalışmamızda, İranda Helikobakter Pilori enfeksiyonu ve demir eksikliği anemisinin yüksek oranda görülmesine dayanarak, muhtemel korelasyonunu araştırdık.


Gastrointestinal şikayetleri olan 184 hasta serumunda anti H. Pilori IgG ve IgA seviyeleri çalışıldı. Ek olarak bu hastaların tam kan sayımları ve serum ferritin konsantrasyonları çalışıldı. Muhtemel bir korelasyonu belirlemek için istatistiki analizler yapıldı. Sonuçlarımız hastalarımızın %77.8’inde serumda anti H. Pilori IgG ve/veya IgA antikorlarının pozitif olduğunu gösterdi. Yaşlı hastalarda seroloji pozitifliği daha fazlaydı. Cinsiyetin etkisi gösterilemedi. Serum ferritin düzeyleri H. Pilori enfeksiyonu varlığı ile korelasyon göstermedi ve demir eksikliği anemisi, enfekte kişilerde yüksek oranda değildi.


Bazı çalışmalarda H. Pilori enfekisyonu ile demir eksikliği arasında pozitif korelasyon gösterilse de bunlar azınlıkta kalmaktadır. Bizim çalışmamız bu korelasyonu desteklememektedir. Ancak İran gibi demir eksikliği anemisi ve H. Pilori enfeksiyonlarının fazla olduğu bölgelerde daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.