International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 3 Page(s): 149-154
MAMMARİA İNTERNA LENF NODLARI IŞINLANMALI MI?

Ahmet DİRİER1, Bilgehan KARADAYI2

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, GAZİANTEP
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

Keywords: Meme kanseri, Mammaria interna lenf nodu, Radyoterapi
Meme kanserli hastalarda cerrahiden sonra verilen radyoterapide regional lenf nodlarının optimal tedavisi bilinmemektedir. Mammaria interna lenf nodlarının (MILN) ışınlanması ayrıca tartışmalı bir konudur. Mastektomi sonrası radyoterapinin genel sağkalımda artış sağladığı bildirilmiştir. Ama MILN ışınlanmasının ayrıca katkısı bilinmemektedir. Foton ile kalbin ışınlanması kalbe bağlı ölümlerde artışa neden olmuştur. Ama elektron demeti ile aynı durum literatürde söz konusu edilmemiştir. Bu derleme yazıda MILN ışınlanmasını ile ilgili literatürü gözden geçirdik.