International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 3 Page(s): 133-136
HİPOKROM MİKROSİTER ANEMİ İLE BAŞVURAN HASTADA TALASSEMİ MİNÖR VE KURŞUN ENTOKSİKASYONU BİRLİKTELİĞİ

Ali SÜNER1, Ozan BALAKAN1, Veysel KIDIR1, İsmail H. KARA2

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

Keywords: Hipokrom mikrositer anemi, Talassemi minör, Kurşun entoksikasyonu, Sigara içimi
Huzursuzluk, halsizlik, yorgunluk ve efor intoleransı şikayetleri ile Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne başvuran 39 yaşındaki bayan hastanın muayenesinde obesite [Vücut Kitle İndeksi (VKI) = 32 kg/m2] ve konjunktivalarda solukluk saptandı. Aneminin etyolojik incelemesinde, hipokrom mikrositer anemi tespit edildi. Olgunun, serum demiri, demir bağlama kapasitesi ve ferritin düzeyi normal bulununca diğer nedenler incelendi. Hemoglobin elektroforezinde HbA1, HbA2 ve HbF düzeyleri sırasıyla %93.5, %3.8 ve %2.7 bulundu. Atomik absorpsiyon spektrofotometresi (AAS) ile ölçülen kan kurşun düzeyi de 1.01 ppm bulundu. Hastanın bulguları talassemi minör ve kurşun entoksikasyonu ile uyumluydu. Mesleki veya çevresel kurşun maruziyeti saptanmayan olguda, yüksek kan kurşun düzeyi tek risk faktörü olan sigara içimine bağlandı. Burada sunulan olgu, talassemi minör ve kurşun entoksikasyonu birlikteliği olgusu olarak hipokrom mikrositer anemi ayırıcı tanısında dikkat çekici görünmektedir.