International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 2 Page(s): 099-104
KEMOTERAPİ SONRASINDA GELİŞEN NEKROTİZAN MİYOFASİİTİS: OLGU SUNUMU

BÜLENT KARABULUT1, FATİH KIRÇELLİ1, VELİDDİN C. SEZGİN1, GAMZE G. MÜEZZİNOĞLU1, ULUS A. ŞANLI1, RÜÇHAN USLU1, ERHAN GÖKMEN1, ERDEM GÖKER1

Ege Üniv. Medikal Onkoloji AD

Keywords: nazofarinks kanseri, nekrotizan miyofasitis, kemoterapi
Nekrotizan miyofasitis (NMF) subkutan dokuları, özellikle fasya ve kas tabakasını içine alan, sık olmayan bir enfeksiyon tablosudur. Kanser hastalarında ise zemindeki immunsüpresyon ve tümöre, cerrahi müdahalelere veya enjeksiyonlara bağlı doku bütünlüğünün bozulması nedeni ile görülebilmektedir. Otuzyedi yaşında, nazofarinks kanseri tanılı erkek hasta, kemoterapiden 15 gün sonra gelişen NMF tablosu nedeniyle acil serviste hospitalize edilmiştir. Yapılan mikrobiyolojik, patolojik ve romatolojik testlere rağmen etiyoloji belirlenememiştir. NMF geniş spektrumlu antibiyoterapi ve debritman ile kontrol altına alınmıştır.