International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 2 Page(s): 099-101
KLL HASTASINDA FLUDARABİN KULLANIMINA BAĞLI EOZİNOFİLİ

Sinan YAVUZ1, Semra PAYDAŞ1, Umut DİŞEL1

Çukurova University, Faculty of Medicine, Departments of Oncology, ADANA

Keywords: Eozinofili, Fludarabin, KLL
Eozinofili, klinikte allerjik hastalıklar, parazitik enfeksiyonlar ve bazı kanserler gibi farklı durumlarda sık rastlanan bir bulgudur. Bazı ilaçlar da (sefalosporinler, analjezikler gibi) eozinofiliye neden olabilir. Fludarabin bir pürin analoğudur ve kronik lenfoproliferatif hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu yazıda kronik lenfositik lösemi hastasına verilen fludarabin sonrası gelişen hipereozinofili rapor edilmiş ve literatür derlemesi yapılmıştır.