International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 1 Page(s): 047-053
REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN KEMORADYOTERAPİ: POSTOPERATİF Mİ, PREOPERATİF Mİ?

Bilgehan KARADAYI1, Seyit B. ZİNCİRCİOĞLU1, Ahmet DİRİER1

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

Keywords: Rektal neoplasm, Neoadjuvan tedavi, Antineoplastik kombine kemoterapi protokolleri
Rektum kanseri her iki cinste de sık izlenen bir kanser türüdür ve primer tedavisi cerrahidir. Günümüzde postoperatif kemoradyoterapi sıklıkla tercih edilen adjuvan tedavi yaklaşımıdır fakat tedavi sonuçları halen ideal değildir. Yakın zamanlı olarak yapılan çalışmalar adjuvan kemoradyoterapinin postoperatif değil de preoperatif uygulanmasının total mezorektal eksizyon cerrahisi ile birlikte daha iyi lokal kontrol oranları sağladığını bildirmektedir. Radyoterapi, kemoterapi ve kemoradyoterapi şeklindeki adjuvan tedavilerin bu açıdan cerrahiye göre zamanlaması nasıl olmalıdır sorusu yeterli hasta sayılarının kullanıldığı randomize klinik çalışmalar ışığında tartışılmıştır. Sonuç olarak preoperatif eş zamanlı kemoterapi ve radyoterapinin tercih edilmesi önerilmektedir.