International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 1 Page(s): 032-036
MEME KANSERİNİN ADJUVANT TEDAVİSİ SONRASINDA RADYASYON ALANI İÇİNDE GELİŞEN MALİGN MELANOM: OLGU SUNUMU

Aziz KARAOĞLU1, Yunus SARAL2, Emin T. ELKIRAN1, Bilge AYGEN3, Erkan TOPKAN4, Bengü ÇOBANOĞLU5, Nilufer GÜLER6

1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
4Harput Devlet Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, ELAZIĞ
5Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
6Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji Bölümü, ANKARA

Keywords: Meme Kanseri, Radyoterapi, Malign melanom
Meme kanserli hastalar uzun dönem sağkalım şansına sahiptir ve bu nedenle meme kanserli tüm alt gruplarda ikincil kanserler gelişme riski vardır. Meme kanserli hastalarda gelişen non-epitelyal ikincil kanserler arasında malign melanoma da bulunur. Bu olgu sunumunda adjuvan tedaviden 11 ay sonra radyasyon alanı içinde gelişen bir malign melanoma olgusu bildirilmektedir.