International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 4 Page(s): 184-188
METASTATİK MEME KANSERLİ HASTALARDA TRASTUZUMAB TEDAVİSİNİN BEYİN METASTAZI GELİŞME SÜRESİ VE GENEL SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ

Canfeza SEZGİN1, Erhan GÖKMEN1

Ege Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İZMİR

Keywords: Beyin metastazı, Meme kanseri, Trastuzumab
Çalışmamızda metastatik meme kanseri (MMK) nedeni ile trastuzumab tedavisi alan ve almayan hastalardaki beyin metastazı gelişimine kadar geçen süre, beyin metastazı sonrası sağkalım ve genel sağkalım (GS) sürelerinin karşılaştırılması planlandı.


c-erbB-2 ekspresse eden ve izleminde beyin metastazı gelişmiş 16 MMK’li hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Yedi hastaya beyin metastazı gelişmeden önce trastuzumab içeren tedaviler uygulanırken, 9 hastaya trastuzumab içermeyen tedaviler verilmişti. İlk metastaz saptanmasından beyin metastazı gelişmesine kadar geçen medyan süre ile ilk sistemik metastaz saptandıktan sonraki medyan GS süresi trastuzumab alan hastalarda almayan hastalara göre daha uzun bulundu (sırasıyla p=0.03 ve p=0.0003). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, beyin metastazı gelişimi sonrası sağkalım sürelerinin trastuzumab alan hastalarda daha iyi olduğu gözlendi (p=0.19). Trastuzumab tedavisi ile metastatik meme kanserli hastalarda sistemik hastalık daha iyi kontrol altına alınmakta ve sağkalım belirgin uzatılmaktadır.