International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 2 Page(s): 104-109
41. AMERİKAN KLİNİK KANSER CEMİYETİ (ASCO)-2005 TOPLANTISINDAN İZLENİMLER: MEME KANSERİNİN ADJUVAN TEDAVİSİNDE TRASTUZUMAB

Kadri ALTUNDAĞ1, Banu ARUN2

1Hacettepe Tıp Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji Bölümü, Ankara
2The University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center, Breast Medical Oncology, Houston, Texas, USA

Keywords: Meme kanseri, Trastuzumab, Adjuvan
HER-2 molekülüne karşı geliştirilen trastuzumab (herceptin) HER-2 + metastatik meme kanserinin tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. Trastuzumabın metastatik meme kanserlerinin tedavisinde olumlu etkisi bu ajanın adjuvant tedavide de test edilmesi rasyoneline yol açmıştır. Bu yazıda 41. Amerikan Kanser Cemiyeti (ASCO) –2005 toplantısında sunulan Trastuzumabın erken evre meme kanserinin adjuvant tedavisinde kullanımı ile ilgili üç çalışmayı özetledik.