International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 4 Page(s): 225-233
GEN TRANSFERİ İLE HEMATOPOETİK PROGENİTOR HÜCRELERİN KEMOTERAPİ TOKSİSİTESİNDEN KORUNMASI

ALİ UĞUR URAL

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hematoloji Bilim Dalı, ANKARA

Keywords: gen transferi, kemoterapi toksisitesi
Hematopoetik progenitor hücreleri kemoterapinin doz sınırlayıcı toksisitesine dirençli kılmak amacıyla birçok gen çalışılmıştır. Bu araştırma alanı bize sadece yüksek dozda kemoterapi kullanmamıza imkan sağlamakla kalmaz, aynı zamanda özellikle altta yatan bir hastalığı düzeltmek üzere yüksek ekspresyon gerektiren diğer genler için seçilebilir bir belirleyici olarak kullanılmasını sağlar ( globin gibi). Hematopoetik kök hücre gen transferinin etkinliğini sınırlayan en önemli konu düşük aktarılma (transdüksiyon) etkinliğidir. Kemoterapi toksisitesinden hematopoetik hücreleri korumanın ümit verici bir yöntemi retroviral olarak ilaca dirençli genin aktarılmasıdır. Bu makalede bu yöntem ve ilaç direnç genleri gözden geçirilmiştir.