International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 4 Page(s): 217-221
ADJUVAN KEMOTERAPİ ALAN ERKEN EVRE MEME KANSERİ HASTALARINDA DEPRESYON VE HASTALARIN DUYGU DURUMLARINI OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SABRİ BARUTCA1, AHSEN KARAGÖZLÜ1, HASAN ÜSTÜN1, IŞIL KUNDAK1, NEZİH MEYDAN1, İLHAN ÖZTOP1, UĞUR YILMAZ1, MEHMET NİYAZİ ALAKAVUKLAR1

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İzmir

Keywords: meme kanseri, kemoterapi, depresyon
Depresyon kanser hastalarında sık karşılaşılan ve bazen klinisyenin dikkatinden kaçabilen bir sorundur. Bu çalışmada adjuvan kemoterapi (KT) almakta olan 40 erken evre meme kanseri hastasına Hamilton Depresyon Ölçeği uygulanarak %70'i depresif duygu durumda bulunmuştur. Yapılan bir anketle hastaların duygu durumlarını olumsuz etkileyen sebepler araştırıldığında kanser ve KT konusunda yeterince bilgi sahibi olmamaları, her KT küründe farklı bir hekim muayenesi, tedavi koşullarındaki olumsuzluklar, çevre ve özellikle diğer hastalardan edinilen olumsuz izlenimler, sık istenen tetkikler, KT'nin yan etkileri, iş, aile ve sosyal hayatlarındaki olumsuz etkilenimler ve KT döneminde psikolojik destek sağlanmaması başlıca problemler olarak belirlenmiştir. Erken evre meme kanseri hastalarında depresyon oranı yüksek olup bu hasta grubunda primer tedavinin yanında psikolojik destek ve diğer gerekli destek tedaviler ihmal edilmemelidir.