International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 4 Page(s): 194-198
DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA TEDAVİNİN MENTAL SKOR VE UYARILMIŞ POTANSİYELLERE ETKİSİ

HAMZA KARABİBER1, ÜNSAL ÖZGEN1, CEMAL ÖZCAN1, HANİFİ SOYLU1, ONUR KUTLU1, SEYFİ SARIBAŞ 1, MESUDE KAYA1

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Keywords: demir eksikliği anemisi, mental skor, tedavi, uyarılmış
Demir eksikliği anemisinde (DEA) doku hipoksisi ve enzimlerin yapısındaki demirin yetersizliği sinir sistemi fonksiyonlarının azalmasına sebep olmaktadır. Normal düzeye dönmese bile mental skorların tedavi ile düzeldiği bilinmektedir. Sinir sistemini gelişimi için önemli olan postnatal ilk iki yılda, DEA'li çocuklarda uyarılmış potansiyel incelemelerinde merkezi ileti zamanının uzamış olduğu gösterilmiştir. Daha büyük çocuklarda sinir iletimi ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışmada yaşları 3-15 arasında değişen 30 DEA'li çocukta mental skorlar ve uyarılmış potansiyellere demir tedavinin etkisi araştırıldı. Tedavi sonrasında mental skorlarda anlamlı artış görülmesine rağmen, görsel uyarılmış potansiyeller (VEP) ve beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyel (BAEP) deÛerlerinde anlamlı düzelme gözlenmedi. Bu sonuçlar DEA'li çocuklarda sinir sistemi fonksiyonlarında tedavi ile beklenilen düzeyde iyileşmenin oluşmadığını ve koruyucu tedavinin önemsenmesini işaret etmektedir.