International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 3 Page(s): 165-174
KANSER HASTALARINDA DEPRESYONLA İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

MEHMET AKİF ERSOY1, HAYRİYE ELBİ1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Keywords: kanser tanısına reaksiyonlar, uyum, majör depresyon, inkar, öfke
Depresyon, kanser hastalarının yaşam kalitesini ve tedaviye uyumunu olumsuz etkiler. Bu nedenle depresyon tanısının konulmasını güçleştiren ve gelişmesinde rol oynayan, kanser hastalığına doğal tepki denilebilecek süreçler iyi tanınmalıdır. İnkar, öfke, pazarlık, depresyon ve uyum tepki sürecinin aşamalarıdır. İnkar tedaviye başvurmayı geciktirebilir ya da tanı kesinlik kazandıktan sonra gerekli tedaviyi ihmal etmeye yol açabilir. Ölümcül bir hastalıkla baş etmenin güçlüğü, hasta yakınlarını ve tedavi ekibini de etkiler. Hasta diğer bir tepki olan öfkeyi doğal tepkinin parçası ya da depresyonun bir belirtisi olarak çevresindekilere yansıtabilir. Öfke hastanede yatan kanser hastalarında daha çok görülür ve antidepresan ilaç tedavisine yanıt verebilir.