International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 3 Page(s): 151-156
KEMİK İLİĞİ METASTAZLARINA KLİNİK BAKIŞ

EMEL GÜRKAN1, BİROL GÜVENÇ1, FİKRİ BAŞLAMİŞLİ1, BURHAN HAZAR1

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, ADANA

Keywords: myelofitizik anemi, kemik iliği, metastaz
Kemik iliği yapısında infiltrasyon sonucu ortaya çıkan hematolojik tablo myelofitizik anemi olarak tanımlanır. Kemik iliği infiltrasyonunun en sık görülen nedeni metastatik karsinomlardır. Bu çalışmada hastalıklarının ilk bulgusu olarak kemik iliği metastazıyla karşımıza çıkan sekiz olgu dolayısıyla kemik iliği metastazlarının klinik önemi irdelenmiştir. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalında Kasım 1994-Aralık 1998 yılları arasında kemik iliği metastazı saptanan sekiz olgunun retrospektif olarak dosyaları incelendi. Metastatik adenokarsinomlu (prostat) iki olgudan birinde başvuru sırasında anemi, trombositopeni ve lökositoz, diğerinde ise anemi ve trombositopeni mevcuttu. Mide adenokarsinoma kemik iliği metastazı olan iki olguda anemi ve trombositopeni, primeri bilinmeyen adenokarsinoma kemik iliği metastazlı üç olgudan birinde pansitopeni, diğer ikisinde anemi, trombositopeni ve lökositoz tespit edildi. Adrenal tümörlü olan bir olgunun kan tablosunda pansitopeni saptandı. Bu hastaların kemik iliği tutulumları incelendiğinde bazı olgularda hiposellülerite, bazılarında hiperselülerite ile birlikte retikülin artışı, bir bölümde ise metastatik hücre populasyonları görüldü. Sonuç olarak solid tümörü olup kemik iliği tutulumu ile prezente olan vakalarımızın çeşitli özellikleri gösterilmiş olup bu konudaki literatür incelenmiştir.